Elektro-Plast

Print
Wire grips with nail FLOP
Cable clips with a driven “FLOP" type hardened nail for round and flat wires enable simple and fast mounting of wires to building walls.

Cable clips with a “FLOP" type hardened nail are used to fix wires or particular cores of a cable to the surface by means of a nail. Fixing is done by driving the hardened nail to the surface. These FLOP clips are used when a fast and reliable cable or wire fixing is required, and especially to wooden and aerated concrete surfaces. In case of fixing a wire to a surface with a high degree of hardness (e.g. concrete), it is recommended to use wall plugs or other types of clips.

Print

TYPES OF PRODUCTS


Wszystkie projekty graficzne, zdjęcia, filmy, teksty i inne materiały zamieszczone na stronach Elektro-Plast są objęte ochroną prawa autorskiego. Powielanie, kopiowanie, modyfikowanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie tych materiałów bez uprzedniej zgody i wiedzy Elektro-Plast jest surowo zabronione i może stanowić naruszenie prawa. Wszelkie próby naruszenia prawa autorskiego będą ścigane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prosimy o szanowanie naszej pracy i prawa autorskiego.